LÄHTEET
NCL 
 • Harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien resurssiverkosto. 2008. Viitattu 8.2.2008. Http://www.harvinaiset.fi/.
 • Peittyvä periytyminen. 2007. Viitattu 15.12.2007. Väestöliitto. Perinnöllisyys. Genetiikka. Http://www.vaestoliitto.fi/perinnollisyys/genetiikkaa/.
 • Punkari, M. L. NKL:n NCL-erityistyöntekijä. 
 • Åberg, L. 2001. Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis; brain-related symptoms and their treatment. Väitöskirja. Helsingin yliopisto.

JNCL


 • Punkari, M. L. NKL:n NCL-erityistyöntekijä.
 • Åberg, L. 2001. Juvenile neuronal ceroid lipofuscinosis; brain-related symptoms and their treatment. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. 
   
LINCL

 • Punkari, M. L. NKL:n NCL-erityistyöntekijä.

NÄKÖVAMMAISUUS
 • Kaski, M. (toim.), Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H. 2002. Kehitysvammaisuus. 1.-2.p. Helsinki: WSOY.
 • Näkyvä nähtäväksi. 2007. Viitattu 28.22.2007. Sivu päivitetty 28.2.2007. Jyväskylän näkövammaisten koulu. Kuntoutus. Näönkäytön ja pistekirjoituksen ohjaajat. Lisää näönkäytöstä. Http://www.jynok.fi/.
 • Näkövammaisuuden määrittely. 2007. Viitattu 16.11.2007. Näkövammaisten keskusliitto ry. Tietoa näkövammaisuudesta. Näkövammaisuus. Http://www.nkl.fi/tietoa/maarittely.htm.
 • Näkövammaisuus. 2007. Viitattu 28.11.2007. Arlainstituutti. NV-Peda verkkomateriaali. Silmät ja näkeminen. Http://www.arlainst.fi/nv-peda/silmat/nakovammaisuus.htm.
 • Sorri, M., Huttunen, K., Rudanko, S-L. & Akaan-Penttilä, E. 2003. Kuntoutus. Kuulo- ja näkövammat. s. 280. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Ensimmäisen painoksen muuttamaton jatkopainos. Alkup. 2001. 

EPILEPSIA

 • Epilepsia. 2006. Viitattu 10.11.2007. Poliklinikka. Terveystieto A-Ö. Hermoston sairaudet. Epilepsia. Sairausinformaatio. Http://www.poliklinikka.fi/?id=9103255&page=5251144#Oireet.
 • Kaski, M. (toim.), Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H. 2002. Kehitysvammaisuus. 1.-2.p. Helsinki: WSOY.
 • Sahi, T., Castrén, M., Helistö, N. & Kämäräinen, L. 2006. Ensiapuopas. 5.p. Jyväskylä: Kustannus Oy Duodecim ja Suomen Punainen Risti. 56 - 57.

MUUT OIREET
 • Aivoverenkierronhäiriö. 2008. Puheklinikka. Asiakasryhmät. Http://www.puheklinikka.net/asiakasryhmat/aivoverenkiertohairio.php.
 • Dementian ensimmäiset oireet. 2007. Viitattu 16.1.2008. Sivu päivitetty 15.1.2008. Verneri – kehitysvamma-alan yhteinen verkkopalvelu. Tietopankki. Ikääntyminen. Dementia. Http://www.verneri.net/yleis/tietopankki/ikaantyvat/dementia /dementian-tunnistaminen.html.
 • Kaakkola, S. & Marttila, R. 2006. Liikehäiriöt. Teoksessa Neurologia. Toim. Soinila, S., Kaste, M. & Somer, H. 2 osin uud. p. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 212.
 • Kuikka, P., Pulliainen, V. & Hänninen, R. 2002. Kliininen neuropsykologia. Porvoo: WS Bookwell Oy, 97.
 • Mikä on Parkinsonin tauti? 2007. Viitattu 7.1.2008. Suomen Parkinson-liitto ry. Sairausryhmät. Parkinson. Diagnoosi. Perustietoa sairaudesta. Http://www.parkinson.fi/parkinsonperus.html.
 • Punkari, M. L. 2008. NKL:n NCL-erityistyöntekijä.
 • Soinila, S. & Launes, J. 2006. Neurologinen tutkimus. Teoksessa Neurologia. Toim. Soinila, S., Kaste, M. & Somer, H. 2 osin uud. p. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 70.

APUVÄLINEET


 
Powered by Smart Kotisivutyökalu